Right To Play Sverige är en stolt medlem i pakten Pact4Youth. Inom pakten fokuserar vi på att unga nyanlända ungdomar ska ha rätt förutsättningar för inkludering, möjligheter till utbildning/rätt utbildning, ett jobb och möjligheten att kunna nå sina drömmar.

Den 17 oktober är Right To Play på plats när Fryshuset, CSR Sweden och EU-kommissionen tillsammans anordnar Sveriges största förändringskonferens kring ämnet.

Mer om Pact4Youth i Sverige:
Visionen med Pact4Youth är att alla unga människor ska ha lika möjlighet till utbildning, inkludering, utbildning, jobb, och/eller starta ett företag. Ansvariga för initiativet är CSR Sweden, www.csrsweden.se, som är nationell partner till CSR Europe med 18 medlemsföretag, och CSR Swedens huvudpartner inom Pact4Youth är Fryshuset, www.fryshuset.se

CSR Sweden har identifierat tre grupper som möter höga trösklar i Sverige. Dessa grupper fokuserar vi i Pack4Youth på:
1. Om du hoppar av gymnasiet.
2. Om du har någon form av funktionsvariation.
3. Om du har utomeuropeisk bakgrund.

Utifrån detta har vi sökt upp organisationer från samhällets alla sektorer som strävar efter samma sak, för att tillsammans jobba ihop och byta erfarenheter. Vi bildar tillsammans en Pact4Youth.

Paktmedlemmar:
Right To Play – www.righttoplay.se

Peritos – https://www.peritos.se
Hello World –https://helloworld.se
The Global Village – www.theglobalvillage.se
Futurion – http://futurion.se
Mattecentrum – www.mattecentrum.se
NyföretagarCentrum – www.nyforetagarcentrum.se
Arbetsförmedlingen  – www.arbetsformedlingen.se
Sqore – www.sqore.se