Right To Play ger nyanlända ungdomar möjligheter att påverka sin egen situation och beslut inom organisationen. Därför kan Right To Play erbjuda stöd där behov finns – något som är särskilt viktigt i tider av kris och motgångar likt årets utbrott av Covid-19.

Detta (och mycket mer!) visar den masteruppsats där Hanna Nilsson (Uppsala Universitet) undersökt civilsamhällets roll i integrering av nyanlända ungdomar på arbetsmarknaden. Genom att undersöka Right to Plays motiv, resurser och relationer, visar studien att organisationen är resilient. Right to Play blandar motiven intresset för sport, fokus på arbetsmarknadsintegrering och tron på ungdomarnas egen kompetens och drivkraft. Ungdomar ges möjligheten att påverka sin individuella situation och beslutsprocesser inom organisationen vilket gör ungdomarna till Right to Plays viktigaste resurs. Samtidigt arbetar Right To Play aktivt med att skapa relationer genom att fungera som en bro mellan ungdomarna och arbetsgivare i samhället.

Blir du nyfiken? Läs uppsatsen här.