I Stockholm är ungdomsarbetslösheten hög, tjejer med utländsk bakgrund står ofta långt från arbetsmarknaden och vi ser ett behov av mer effektiva arbetsmarknadsinsatser och även ett stort behov av tvärsektoriell samverkan för att bidra till att lösa de komplexa hinder som målgruppen står inför kring deras etablering på arbetsmarknaden. 

Vi på Right By Me har med stöd från Svenska ESF-rådet arbetat med en förstudie som sätter fingret på ungdomsarbetslösheten i Stockholm för tjejer med utländsk bakgrund, en grupp som står långt bort från arbetsmarknaden. Right By Me har sedan 2017 arbetat tillsammans med och för ungdomar i utsatthet, med att motverka diskriminering och skapa långsiktig inkludering i samhället. Detta gör vi genom en av de viktigaste nycklarna till effektiv integration – att komma ut i jobb.

Genom vårt jobbprojekt, som vi drivit sedan 2017, har vi sett att tjejer ofta står inför ytterligare komplexa utmaningar kopplat till sin etablering på arbetsmarknaden. Därför syftar vår förstudie till att öka kunskapen kring varför tjejer med utländsk bakgrund står inför dessa utmaningar samt hur civil, offentlig och privat sektor kan samverka för att möta, förebygga och förhindra dem.

Här kan du läsa den korta versionen med konkreta slutsatser: Ge oss chansen  

Vill du ta del av hela förstudien eller prata mer om hur samverkan kan se ut?
Ta kontakt med oss på anna@rightbyme.se