PayPal blir kommande år en viktig partner i vårt arbete att öka ungas sysselsättningsmöjligheter, fysiska och psykiska hälsa samt kraften att driva förändring för sig själva och i samhället i stort!

Nästan 11 000 PayPal-anställda i mer än 20 länder deltog i årets urvalsprogram för att välja ut civilsamhällsorganisationer som kan ta sitt viktiga arbete vidare. Nu inleder Right By Me Sverige ett samarbete med PayPal:s anställda för att skapa en perspektivförflyttning. Unga med utländsk bakgrund är den grupp som förstår mångfald, inkludering och hur en inkluderande rekryteringsprocess går till. Genom att inkludera PayPal:s anställda kommer vi föra samman perspektiv för att bäst tjäna samhället. Här pratar vi med och inte om.. 

Som kickoff för samarbetet höll vi ett event på PayPal:s kontor där Rana Jumaah och Pamela Clemente fick dela sina resor och göra sina röster hörda tillsammans med andra unga i våra program. 

Läs mer om PayPal:s Community Impact Grant här: 
https://newsroom.paypal-corp.com/2022-08-10-PayPal-Employees-Select-71-Nonprofits-Around-the-World-as-Grant-Recipients