Right To Play utökar nu sitt team i ett spännande skede av organisationsutveckling.
Från 1 december är Karin Asplund ny Operativ Chef på plats!

Karin Asplund kommer närmast från Stockholms Stadsmission och en roll som enhetschef inom Migrationsområdet. Karin har en bred bakgrund från både civilsamhället och näringslivet och har även erfarenhet från EU-kommissionen i Bryssel. Inom civilsamhället har hon bland annat arbetat med utsatthet kopplat till migrationsfrågor samt med förebyggande integrationsinsatser. Inom näringslivet har hon arbetat med både affärsplanering och strategi i lokala och EMEA-baserade roller. På EU-kommissionen arbetade hon med EU:s biståndspolitik genom anordnandet av European Development Days, som beskrivs som ”Davos for Development”.

På Right To Play kommer Karin nu att arbeta nära generalsekreteraren med strategiska frågor, men även i organisationsarbetet och till viss del i det operativa arbetet med projekt.

– Vi är i en tillväxtfas och organisationen står i ett spännande skede av organisationsutveckling. Vi ser att vi kommer växla om och upp 2023 och därför inrättar vi nu en ny roll i organisationen.  Jag är glad att vi hittat en match i vår rekrytering och jag ser att Karin kommer att vara en tillgång i teamet och i det arbete vi står inför, säger Generalsekreterare Anna Lind.

– Jobbet på Right To Play är ett fantastiskt roligt steg för mig att ta! Jag imponerats av organisationens metod och kapacitet. Organisationens fokus på win-win med två mottagare i integrationsinsatser är rätt väg att gå och jag ser mycket fram emot att få sätta igång mitt arbete, säger Karin Asplund.

Vill du hälsa Karin välkommen eller ta en kaffe och höra vad som händer hos oss? 
Kontakta henne på karin@rightbyme.se