Under 2021 och 2022 har SATS och Right By Me haft ett samarbete för att lyfta vikten av fysisk aktivitet och för att se vad träningen kan leda till för ungdomar som tidigare inte haft träning som en del av sin vardag. 

Vi kan nu se att ökad fysisk aktivitet, utöver en upplevd förbättrad fysisk hälsa, även skapat positiva effekter vad gäller de ungas upplevda ledarskapsförmåga, självkänsla och känsla av sammanhang. Och hela 26 av 35 ungdomar har fått ett jobb, för de flesta sitt allra första jobb, under samarbetet.


Det här har hänt

Under 2021 inleddes samarbetet med målet att ungdomar skulle kunna ta del av de positiva effekter som träning har, för att vidare kunna komma närmare arbetsmarknaden. Under Fas 1, som pågick en period på 20 veckor, fick ungdomarna utöva valfri träning på SATS olika gym. Den genomförda effektmätningen visar att ungdomarna upplevde en stärkt gemenskap och starka vänskapsband, de vågade ta mer plats, och fick möjligheten att känna sig trygga i ett nytt sammanhang.

Parallellt med programmet stöttade Right To Play ungdomarna i att söka jobb och 18 av 25 ungdomar som deltog fick jobb bara efter det första halvåret. Något som ungdomarna själva upplevde bero på, i kombination med andra faktorer, deras ökade fysiska aktivitet och närvaro i träningssammanhang.

Under samarbetets andra fas, Fas 2, fick 10 ungdomar chansen att träna med en personlig tränare. Målet var att kombinera bra kontinuerlig träning med att ungdomarna fick en ökad kunskap kring yrket som PT. Samarbetet öppnade upp för en ny arena och fler arbetsmöjligheter.

Under samarbetets sista fas, Fas 3, som pågick under hösten 2022 togs samarbetet ännu ett steg längre. För att stötta ungdomarna i att komma närmare arbetslivet utbildade de av SATS som medlemsvärdar. Ungdomarna fick vara del av en rekryteringsprocess, gå igenom en utbildning och sedan arbeta som trainee på SATS olika gym. Ungdomarna fick genom detta chansen att ta plats i en arbetsmiljö och utveckla sina kunskaper inom service. Bäst av allt – ungdomarna fick en stark erfarenhet på sitt CV.

– Det är fantastiskt att under det här samarbetet fått se hur en ökad fysisk aktivitet kan påverka ungdomar så starkt, och på så olika sätt. SATS har varit en så viktig möjliggörare för alla de unga som deltagit att ta det viktiga första steget ut i träning, men där träningen också bidragit till att ett jobb nu kan bredda och stärka en ungdoms erfarenheter, kunskaper och nätverk även på längre sikt, säger Right By Me:s grundare och verksamhetschef Anna Lindh.

– Vi är så glada över det fina samarbetet vi har haft i år mellan SATS och Right By Me. Att kunna se och faktiskt mäta effekterna av träning i ungdomars sökande efter jobb och övergripande sammanhang gör det tydligt att fysisk aktivitet gör stor skillnad och borde vara en självklarhet för alla unga, säger Anna Raftheim, HR Manager på SATS.

Vill du veta mer? Ta del av vår effekrapport här
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:018e6315-5e52-34ab-9509-ceb8da49c0afhttps://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:018e6315-5e52-34ab-9509-ceb8da49c0af