År 2021 är 10,3 procent av ungdomarna i Sverige inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen. I Eskilstuna kommun är siffran 13,9 %. Tittar man ännu närmare på det går siffran upp till 26,7 procent för ungdomar födda utanför Sverige. Siffrorna visar en stad där unga inte har samma möjligheter att nå sin fulla potential. De kommande två åren kommer Reach for Change tillsammans med Right By Me och Eskilstuna kommun och med stöd av Inkludera att gå samman för att vända detta.

För första gången har Svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden) ett eget programområde för social innovation. Utlysningen tog emot 17 ansökningar, varav tre finansierades. En av de var ”Kraftsamling för ökad ungdomssysselsättning” där Reach for Change är den ledande partnern. Projektet syftar till att möta utmaningar för arbetslösa ungdomar genom att bygga vidare på möjligheter till samarbeten mellan sociala entreprenörer och den offentliga sektorn.

Projektet ”Kraftsamling för ökad ungdomssysselsättning”, startade i januari 2023 och kommer att pågå till juni 2025. Projektet består av tre faser där partners kommer att arbeta tillsammans för att konceptualisera, testa och sprida en samverkansmodell som syftar till att underlätta för sociala entreprenörer att samverka med kommuner.Fas 1 – konceptualisering

Med målet att utveckla en samarbetsmodell som kan implementeras som en del av kommunernas ordinarie verksamhet – kommer partners under en rad samskapande workshops att konceptualisera en modell att pilotera. Partners kommer också att skapa två referensgrupper som kommer att ge synpunkter på modellens utformning – en som representerar målgruppen och en som representerar aktörer från andra kommuner, myndigheter och den privata sektorn.

Fas 2 – pilot 

Med målet att nå 60 arbetslösa ungdomar kommer modellen för samverkan under fas två av projektet att testas genom en pilot som genomförs av partnerna. Under hela denna fas kommer partner att ha workshops för att reflektera över viktiga lärdomar från att implementera samarbetsmodellen i praktiken.

Fas 3 – spridning

Efter avslutad pilotfas kommer modellen för samverkan att slutföras och valideras. För att sprida modellen såväl som lärdomar från projektets två första faser kommer flera spridningsevenemang att äga rum. Partners kommer också att genomföra en slutrapport och uppmuntra till användning av modellen på andra platser.

Projektet finansieras av Europeiska unionen. Åsikter och perspektiv som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis de från Europeiska unionen eller Europeiska innovationsrådet och verkställande organ för små och medelstora företag (EISMEA). Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Text hämtad 2023-03-15, från Reach for Change: Gathering forces for increased youth employment
Text översatt och redigerad av Right By Me, 2023-03-15