Visste du att 90% av ungdomarna i vår effektmätning tror mer på sin förmåga att driva förändring för sig själva?

I vår sammanfattade effektrapport från 2022 visar vi resultat som bekräftar tidigare års goda resultat och befäster Right By Me som en organisation som gör skillnad för unga, på riktigt. Vi är väldigt stolta över att varje år se ungdomarna ta stora och viktiga kliv i sin utveckling, där de stärker sin självkänsla, fysiska och psykiska hälsa samt egenmakt. De får en starkare gemenskap och ett bredare nätverk, utforskar sitt ledarskap och utövar påverkan i samhället. De får värdefulla – ibland avgörande – erfarenheter och kunskaper som ökar deras möjligheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Under 2022 har vi vidareutvecklat vårt program Jämlik hälsa och har nu fler engagerade tjejer än någonsin i verksamheten. Tjejerna tar ledarroller både inom verksamheten och utanför, stöttar varandra, tar plats och gör sina röster hörda. Vårt Jobbprogram (Right To Work har varit ett fortsatt fokusområde. Vi har kapacitetsbyggt unga till att få sitt allra första jobb, en efterlängtad tillsvidareanställning eller andra värdefulla erfarenheter att sätta på CV:t. Genom vårt ungdomsstyrda förändringsarbete med utbildningar och skarpa uppdrag har även många unga utvecklat sitt ledarskap, stärkt sin egenmakt och utövat påverkan i både Right By Me och i samhället.

Här kan du ta del av vår sammanfattade effektrapport 2022


Right By Me’s arbete har finansierats av Allmänna arvsfonden, Länsstyrelsen Stockholm, Kronprinsessparets Stiftelse, Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova, Socialnämnden Stockholms stad, Stenbecks Stiftelse, Skandias stiftelse Idéer för livet och Åhlén-stiftelsen.