”Vårt mål är att utmana synen på ungt ledarskap och skapa ett perspektivskifte där unga med utländsk bakgrund ses som en tillgång och kraft i samhället.”


Nytt Arvsfondsprojekt! Nu får vi mer kraft att fokusera på att tillsammans bidra till att skapa ett perspektivskifte och bredda synen på unga med utländsk bakgrund. Vi märker varje dag hur unga med utländsk bakgrund sållas bort i rekryteringsprocesser, hur de exkluderas från utvecklingsmöjligheter och därför har sämre förutsättningar att påverka och driva förändring för sig själva och samhället i stort.

Vi är därför SÅ MEGA-GLADA att berätta att vi har fått stöd från Arvsfonden för att under tre år driva projektet “Unga inkluderingsledare”. I projektet kommer unga själva få möjlighet och förutsättningar att driva förändringsarbete för ökad inkludering med fokus på arbetsgivare. Mer information om projektet och våra projektpartners kommer snart.

Den som tillsammans med Rana, Pamela, Farzan och ett hundratal anställda unga inkluderingsledare ska driva projektet är Pauline af Ekenstam, vår nya projektledare på Right By Me! 

Pauline kommer senast från rollen som internationell trainee vid United Nations Association of Georgia, UNAG, där hon arbetat med att stötta ungdomsprojekt inom ramen för bland annat lokala Ungdomscenter, men även att kapacitetsstärka ungdomar och ungdomsledare i frågor som rör social inkludering och jämställdhet i Georgien. Innan det var hon kvalificerad administratör på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen där hon arbetat med intern processledning och i administrativa uppdrag arbetat nära civilsamhällesorganisationer för att främja och förebygga en god hälsa.

Vill du veta mer om projektet eller hur ett samarbete med Right By Me ser ut? Kontakta Pauline af Ekenstam på pauline@rightbyme.se