Right By Me har många spännande projekt på gång och söker en engagerad, kreativ och ansvarsfull person som vill göra praktik i en lärorik miljö där du får insyn i, och bidrar till, vårt arbete med att ungdomar får rätt förutsättningar att bli aktiva deltagare i det svenska samhället. Du kommer jobba nära våra projektledare, och behöver inte kunna allt i förväg… men du har en önskan att lära dig och utvecklas på vägen.

Varaktighet
Praktiken pågår under våren 2024 beroende på tillgänglighet för den sökande. Tillträde och längd är flexibelt men gärna minst 8 veckor.

Omfattning
Praktik på 60–100%. Du kommer både att arbeta hemifrån och från vårt kontor i centrala Stockholm. Du ska vara flexibel med att ta dig till kontoret när det behövs.  

Ersättning
Praktiken är inte arvoderad. Vi riktar oss främst till dig som är inskriven på universitet, högskola eller yrkeshögskola och gör praktik som en del av din utbildning. Exempel på några relevanta utbildningar är utvecklingsstudier, integration- och mångfaldsstudier eller liknande.

Ansökan
Maila CV och personligt brev till pauline@rightbyme.se
Beskriv i ditt personliga brev varför du vill göra praktik hos Right By Me och vad du vill lära dig under praktiken.

Om Right By Me
I samarbete med kommun, företag, föreningar och de unga själva stöttar, utbildar och stärker Right By Me unga med utländsk bakgrund i åldern 14-24 år. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med varje ung person, med en metodik som bygger på att se individen – dennes styrkor, förutsättningar och behov. Målet med programverksamheten är att öka ungas sysselsättningsmöjligheter, fysiska och psykiska hälsa samt kraften att driva förändring för sig själva och i samhället i stort. 

Right By Me driver idag program och projekt i olika delar av Sverige, samt genom vårt nätverk för att sprida metod och erfarenhet på nationell nivå. Vår sekundära målgrupp är näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor– integration är en tvåvägsprocess, det måste finnas en aktiv mottagare.

För att se dina kommande kollegor, klicka här

Beskrivning av praktiken 

Right By Me har många spännande projekt på gång och söker en engagerad, kreativ och ansvarsfull person som vill göra praktik i en lärorik miljö där du får insyn i och bidra till vårt arbete med att ungdomar får rätt förutsättningar att bli aktiva deltagare i det svenska samhället. Hos oss får du vara i en innovativ och lärorik miljö. I början av praktiken lägger vi gemensamt upp en plan för din praktik, där vi kollar på vad du tycker är kul och vill utvecklas inom. Vid väl genomförd praktik finns möjlighet till anställning. Vår tidigare praktikant som läste ”International Development and Management” vid Lunds Universitet är nu Programansvarig för vår verksamhet Jämlik Hälsa. För att höra mer om hur det är att vara praktikant på Right By Me, kontakta Elise på elise@rightbyme.se

Uppgifter

Du kommer att få vara delaktig i vårt arbete med att: 

  • Utveckla vår projektverksamhet mot både ungdomar och företag samt arbeta med vår interna kommunikation och administration
  • Stötta projektledare i ansökningar, rapportering och kvalitetssäkring till finansiärer 
  • Stötta våra program- och engagemangsutvecklare i framtagandet av aktiviteter och verktyg för aktivering av unga  

Du kommer även få vara med i vår programverksamhet för att lära dig mer om hur vi jobbar mot våra mål, och då kan visst arbete förekomma på kvällar eller helger.  

Om dig 

Vi söker dig som:  

  • Brinner för alla människors lika värde samt jämställdhets- och inkluderingsfrågor. 
  • Är kreativ och tycker om att komma på nya idéer. 
  • Är strukturerad, ordningsam och ansvarsfull. 
  • Gärna har erfarenhet av att arbeta med ungdomar. 
  • Studerar ett relevant program på universitet, högskola eller yrkeshögskola. 
  • Trivs i en flexibel miljö. 

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR så sparar Right By Me endast den ansökandes uppgifter tills det utlysta uppdraget är tillsatt. När uppdraget är tillsatt så raderas dina uppgifter från våra system och uppgifterna hanteras under ansökningsperioden endast av personer på Right By Me:s kansli. Har du frågor om hur vi hanterar personuppgifter så tveka inte att kontakta oss via generalsekreteraren.