Första Steget

Right By Me x Vän i Umeå

med stöd av Fort Knox

Första Steget är ett samverkansprojekt mellan Vän i Umeå och Right By Me, finansierat av Fort Knox. Målet är att få ut fler utrikesfödda ungdomar till jobb och samtidigt skapa förutsättningar för en mer inkluderande arbetsmarknad i Umeå.

“Jag vet vikten av ett
första jobb…”

Första steget

Unga med utländsk bakgrund upplever individuella såväl som strukturella hinder för att aktivt kunna delta i olika samhällsområden. Det skapar svårigheter att bygga sin framtid, att delta i processer som kan skapa positiv förändring för de och som kan bidra till hållbar utveckling för samhället i stort.

Right By Me har under flera år utvecklat och arbetat fram ett effektivt och framgångsrikt arbetssätt, Right To Work-metoden, för att få ut unga med utländsk bakgrund i jobb. Vän i Umeå har sedan starten 2011 arbetat med integration och inkludering, olika projekt, aktiviteter och matchning samt riktade insatser för jobb och samarbete med företag.

Målet med samarbetet är att etablera en framgångsrik verksamhet lokalt i Umeå som kapacitetsbygger unga och på så vis stärker deras självkänsla och får ut dem i jobb, och samtidigt aktivera företag i att öppna upp sina arbetsplatser för större inkludering och mångfald. 

{

“Jobb, aktiviteter och vänner, det här med att jag känner mig lycklig, dessa positiva förändringarna är kopplade till Right By Me.”

Första Steget för er som företag

I fikarum, på arbetsplatser och i media diskuteras konsekvenser av ett utanförskap och vikten av inkludering och integration livligt, men sällan med dem det faktiskt handlar om. Vi tror på förändring genom att våga ge plats till dem som vanligtvis inte hörs och syns, och låta dem leda vägen. När näringslivet öppnar upp och bjuder in skapas också viktiga förutsättningar för ett mer välmående samhälle, där allas potential blir sedd.

Nu har ni chansen att göra skillnad på riktigt – interagera med och inspireras av Första Stegets ungdomar. Första steget för er kan till exempel handla om allt från att få besök på personalfikat av en ungdom som berättar om vikten av ett första arbete och hur det är att komma som ny i Sverige eller att tillsammans skapa kapacitetsbyggande aktiviteter som kan fylla en ungdoms CV. Helt enkelt det som passar dig och ditt företag.

Kontakta Right By Me på: anna@rightbyme.se

Det här händer i Första Steget

 • Ungefär fyra aktiviteter kopplade till jobb genomförda per månad sedan januari 2023 – kapacitetsbyggande aktiviteter som speedintervjuer med företag, besök på jobbmässor, CV-workshops och mer.

 • Anställda ungdomar från målgruppen leder alla aktiviteter.

   

 • 100 ungdomar har medverkat på aktiviteter och 25 har fått arbetslivserfarenheter att skriva på CVt.

   

 • I varje aktivitet så bygger vi ungdomens anställningsbarhet genom att arbeta med nätverk, egenmakt och självledarskap.

   

 • Vi möjliggör löpande för företag att få ett bredare perspektiv på mångfald och inkludering i samband med att unga inom programmet kan dela sin resa och sina perspektiv.

Bakgrund Right By Me:s metod Right To Work

Under de senaste 6 åren har vi genererat drygt 775 jobb till ungdomar i våra program och arbetat tillsammans med över 800 ungdomar! Av dessa 800 ungdomar är 48% tjejer och 52% killar. Right By Me arbetar för att tillgodose allas ungas rätt till lika förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Utdrag från Right To Works effektmätning 2022:

 • Antal som varit på en Right To Work-aktivitet 2022:
  200 ungdomar varav 82 av dem fick jobb (41%).

   

 • Antal som varit på tre aktiviteter 2022:
  51 ungdomar, varav 42 av dem fick jobb (82%).

   

 • Antal som varit på fem aktiviteter eller fler år 2022:
  17 ungdomar, varav 16 av dem fick jobb (94%).

Gemenskap och självkänsla

Att tro på sig själv och sin förmåga är en viktig nyckelfaktor när man söker ett jobb. Genom att stärka deltagarnas självkänsla vågar de söka jobb de vill ha, de känner sig tryggare i arbetsintervjuer deras chanser att ta sig in på arbetsmarknaden ökar. 94% av deltagarna känner mer att de har många positiva egenskaper efter att ha deltagit i Right By Me:s verksamhet. Av dessa uppger 88% att ökningen beror på deras medverkan i Right By Me i medel eller hög grad.

Gemenskapen och sammanhanget är en viktig nyckelfaktor i Right By Me. Att känna att man har stöd och trygghet bakom sig när man ska söka jobb är viktigt för att man ska våga utforska nya möjligheter och ta chanser som dyker upp. 87% av deltagarna känner sig i större utsträckning som en del av ett sammanhang efter att ha deltagit i Right By Me:s verksamhet. Av dessa uppger 85% att ökningen beror på deras medverkan i Right By Me i medel eller hög grad.