Mubarik Salaan

Senior Ungdomsledare / Mentor

Mubarik, tidigare programdeltagare, är senior ungdomsledare på
Right By Me och en förebild för unga. I sin roll bidrar Mubarik med nya perspektiv och skapar möjligheter för andra unga att driva sin egen utveckling.