Fredirick Villarin

”Rick” studerar till Digital Creative på Hyper Island. Under sin tid på utbildningen har han landat i ambitionen att utvecklas i rollen som projektledare och facilitator. Han kallar sig också en “T-shaped creative” som är väl insatt i designprocessen – vilket vi har sett övertygande prov på. Han har ett coachande förhållningssätt i sin roll som facilitator/projektledare då han aktivt lyssnar och agerar utifrån behov och styrkor hos personerna i sitt team.