RIGHT BY ME

Right By Me (tidigare Right To Play Sverige) har som syfte att skydda, utbilda och stärka unga i utsatthet genom kraften i upplevelsebaserat lärande.

Vilka vi är


I december 2016 grundades Right By Me, då som en del av den globala humanitära organisationen Right To Play, och grundaren Anna Lind blev vald till Change Leader av stiftelsen Reach for Change. 

Upplevelsebaserade program för och tillsammans med nyanlända ungdomar har skapats under åren genom starka partnerskap med Tele2, SATS, och Summa Equity med flera, och med stöd från finansiärer såsom Vinnova, Allmänna Arvsfonden, Skandia Idéer för Livet, Kronprinsessparets stiftelse, Stockholm stad och ESF.

Nu efter 6 år som en del av den globala organisationen föds Right By Me som en självständig plattform för att fortsätta bedriva arbetet med att skydda, utbilda och stärka unga i utsatthet genom kraften i upplevelsebaserat lärande. 

Arbetet att tillsammans med målgruppen skapa egenmakt, inkludering, arbetslivserfarenhet och nätverk fortsätter utvecklas och blomstra. 94 procent av ungdomarna upplever att de i större utsträckning känner sig delaktiga
i ett sammanhang och 100 procent har stärkt sin självkänsla.
Med nytt namn har vi möjlighet att vidare utveckla våra program för att nå ut ännu större, och skapa ännu starkare effekt i hela Sverige.

Vårt budskap

”Jag leder min egen utveckling” – unga med kraft att driva förändring för sig själva och samhället i stort.

Syfte
Organisationens syfte är att skydda, utbilda och stärka unga i utsatthet genom kraften i upplevelsebaserat lärande.

Right By Me tar ställning för demokratin som samhällssystem och verkar för jämlikhet, jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling, samt tar avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter.

Vårt ändamål

  • Öka samhällsdelaktighet för unga i utsatthet genom upplevelse- och idrottsbaserade lärandemetoder och starkt partnerskap med lokala samarbetspartners, offentlig sektor och statliga organisationer.
  • Höja och stärka utsatta unga, samt stärka deras röster i samhället och i det offentliga samtalet.
  • Lära ut ledarskapsförmåga och livskunskap till unga med stöd av förändringskraften i upplevelse- och idrottsbaserade metoder.
  • Hjälpa unga att övervinna effekterna av utanförskap så att de kan få ökad egenmakt att skapa en bättre framtid och driva förändring för sig själva likväl som i samhället.

Medarbetare

Right By Me:s program för utrikesfödda ungdomar drivs och utvecklas av ungdomarna själva. Utöver de som är presenterade på vår hemsida så har vi tio ungdomar anställda som aktivitetsledare och som löpande deltar i sakråd.

Under 2022 så var vi 70% tjejer och 30% killar som arbetade på kansliet,
varav 40% är utrikesfödda och 60% inrikesfödda. Alla aktivitetsledare är ungdomar från målgruppen.

Anna Lind

Grundare & Generalsekreterare
anna@rightbyme.se

Rana Jumaah

Program- & Engagemangsutvecklare
rana@rightbyme.se

Farzan Mozaffari

Program- & Engagemangsutvecklare
farzan@rightbyme.se

Elise Brune

Projektledare
elise@rightbyme.se

Rezan Kardas

Strategisk kommunikatör
rezan@rightbyme.se

Pamela Clemente

Programkoordinator
pamela@rightbyme.se

Hiwot Woldesilassie

Ungdomsledare
.

Gabriella Kern

Projektledare
gabriella@rightbyme.se
.

Lesia Lesiv

Ungdomsledare

.

Finansiärer & Partners

Finansiärer & Partners

Länsstyrelsen
Europeiska unionen
Reach for Change
Allmänna arvsfonden
Ideer for livet
Kronprinsessparets Stiftelse
Vinnova
Summaequity
Stockholm Stad
Generation pep
SATS
Bara posten

”Jag har blivit trött på att höra andra prata om att tjejer inte vill och kan idrotta.”