Jämlikhet och jämställdhet genom tjejers ledarskap i idrotten..

Right By Me har blivit utvalda som en av 9 organisationer (av 45) att få stöd inom Postkodstiftelsens satsning Inte bara idrott! Svenska Postkodstiftelsen beviljar 6 500 000 kronor till olika organisationer för att genomföra projekt som använder idrott som möjliggörare för social förändring. Satsningen ”Inte bara idrott” har som syfte att både bidra till förändring för målgruppen samt till att sektorn stärks.

Genom stödet kommer vi att driva projektet ”Jämlikhet och jämställdhet genom tjejers ledarskap i idrotten” som syftar till att skapa bättre förutsättningar för tjejer med utländsk bakgrund att delta i idrottsrörelsen – genom ungdomsstyrt förändringsarbete!

Organiserad idrott är en viktig arena för jämställdhet och integration. Tjejer med utländsk bakgrund är en underrepresenterad grupp inom idrottsrörelsen och trots insatser har idrottsaktörer svårt att nå ut till och engagera tjejer med utländsk bakgrund. Detta leder till att tjejernas fysiska och psykiska hälsa försämras, samtidigt som att det gör det svårare för målgruppen att integreras i det svenska samhället. Det krävs därför att förändringsarbetet leds av tjejer från målgruppen själva för att idrotten ska bli mer inkluderande.

Svenska Postkodstiftelsens generalsekreterare, Marie Dahllöf, om beslutet att bevilja medel till Right By Me:

Vi, på Postkodstiftelsen, är övertygade om att idrott kan bidra till samhällsutveckling på olika nivåer. Genom satsningen Inte bara idrott vill vi möjliggöra för aktörer inom området för att få stöd samtidigt och genom projekten visa på idrottens potential att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi är stolta över att stötta Right By Me att skapa bättre förutsättningar för unga kvinnor med utländsk bakgrund att delta i idrottsrörelsen.

I projektet kommer vi att anordna ledarskapsstärkande aktiviteter för att unga tjejer med utländsk bakgrund ska bli redo att ta ledarroller och stötta idrottsaktörer i ökad inkludering av målgruppen. I nästa steg kommer tjejerna att driva förändringsarbetet för ökad inkludering hos idrottsföreningar.


Läs mer om projekten här.
Svenska Postkodstiftelsen