Det här gör vi

Right By Me skapar en plattform för unga att leda förändring för sig själva och för samhället i stort…

Right By Me

I samarbete med kommun, företag, föreningar och de unga själva stöttar, utbildar och stärker Right By Me unga med utländsk bakgrund i åldern 14-24 år. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med varje ung person, med en metodik som bygger på att se individen – dennes styrkor, förutsättningar och behov.

Målet med programverksamheten är att öka ungas sysselsättningsmöjligheter, fysiska och psykiska hälsa samt kraften att driva förändring för sig själva och i samhället i stort. På lång sikt vill vi bidra till de Globala målen med huvudfokus på Mål 10: Minskad ojämlikhet, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor, Mål 5: Jämställdhet och Mål 3: Hälsa och välbefinnande.

Under de senaste 6 åren har vi genererat över 800 jobb till ungdomar i programmet och arbetat tillsammans med över 1200 ungdomar! Av dessa 1200 ungdomar är 48% varit tjejer och 52% killar. 

Right By Me driver idag program och projekt i hela Sverige, samt genom vårt nätverk för att sprida metod och erfarenhet på nationell nivå. Vår sekundära målgrupp är näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor– integration är en tvåvägsprocess, det måste finnas en aktiv mottagare.

Right To Work

Under de senaste 6 åren har vi genererat 800 jobb till ungdomar i våra program och arbetat tillsammans med över 1200 ungdomar! Av dessa 800 ungdomar är 48% tjejer och 52% killar.

Right By Me arbetar för att tillgodose allas ungas rätt till lika förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Genom ett Arvfondsfinansierat projekt (2020-2022) har vi tagit fram metoden Right To Work som syftar till att stötta unga till hållbara anställningar. Integration är en tvåvägsprocess. Därför arbetar vi med att bygga kapacitet för målgruppen och för att stödja arbetsgivare att närma sig målgruppen. De unga behöver en väg in på den svenska arbetsmarknaden och arbetsgivare behöver en driven arbetskraft.

Vi arbetar nu med att sprida Right To Work metoden till fler delar av Sverige – genom finansiering från Vinnova. Håll utkik för vilka platser vi kommer till under 2023!  

Projektet finansieras av Vinnova

{

”Right By Me var en brygga mellan mig och arbetsmarknaden och det var ett enklare sätt, att de har kontakt med varandra så att jag kunde få det här jobbet.”

Ungdom från Right By Me

{

Ett nej stoppade min motivationen att bli fysisk aktiv. Både jag och massa andra tjejer blev isolerade. Det gjorde att vi tappade hoppet, för att ingen lyssnade på oss. Så tillsammans kan vi göra förändring för att flera som är långt ifrån idrotten kommer in på egna villkor.

Rana Jumaah, Program och engagemangsutvecklare 

Jämlik hälsa

Inom vårt verksamhetsben jämlik hälsa vill vi skapa rörelse för unga som inte passar in i den organiserade idrottsrörelsen – på sina egna villkor.

Inom programmet driver vi projektet “Hälsa på Tjejers Villkor” där vi tillsammans med tjejer med utländsk bakgrund och Idrottsförvaltningen Stockholms stad skapar mer jämlika förutsättningar för tjejer att kunna engagera sig i fysisk aktivitet. Projektet finansieras av Vinnova.

Inom programmet driver vi även projektet ”Jämlikhet och jämställdhet genom tjejers ledarskap i idrotten” som går ut på att skapa en mer inkluderande idrottsrörelse – genom ungdomsstyrt förändringsarbete.
Projektet finansieras av Svenska Postkodstiftelsen.

Right To Talk

Right To Talk är en metod som syftar till att höja ungas röster. Right To Talk genomsyrar alla Right By Me´s program. I dagens samhälle ser vi ett problem att många pratar om målgruppen – istället för med. Därför arbetar vi för att skapa fler plattformar där ungas egna röster står i centrum.  

Vill du eller ditt företag bredda era perspektiv kring mångfald och inkludering? Tillsammans med företag, organisationer och kommuner arrangerar vi omvända mentorskapsprogram, föreläsningar, fokusgrupper med mera – där unga delar med sig av sin expertis. Kontakta oss för att veta mer!