Right By Me Personuppgiftshantering

Right By Me värnar om besökare och intressenters säkerhet och integritet. Som ett viktigt led i detta uppmanar vi dig att läsa igenom följande information då den bland annat beskriver hur vi hanterar personuppgifter och kakor (cookies).

När du besöker vår webbplats och aktivt klickar i att du accepterar lagring av kakor och godkänner vår personuppgiftshanteringspolicy samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Detsamma gäller när du aktivt klickar i samtycke till hantering av personuppgifter vid ifyllande av kontaktformulär.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande integritetsskyddslagstiftning och i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv GDPR samt utifrån övriga riktlinjer som gäller på Right By Me.

Cookies

En kaka är en datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av kakor, permanenta och temporära. Permanenta kakor lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Temporära kakor lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. 

Kakor används för att ge dig tillgång till olika funktioner och tjänster samt för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Om du väljer att neka eller radera cookies från vår webbplats så kan det påverka din upplevelse av webbplatsen och ha till följd att vissa funktioner inte fungerar som de ska.

Utlämnande av uppgifter till tredje part

Right By Me lämnar endast ut uppgifter till tredje part när så krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster eller för att fullgöra våra åtaganden mot exempelvis en offentlig beställare. Vi kan till exempel lämna uppgifter till kommunen när vi enligt avtal är bundna att redovisa tänkta underleverantörer.

Användning av personuppgifter

Right By Me är Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in genom webbplatsen. Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär, skickar e-post, gör förfrågningar etc. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att leverera efterfrågad service eller om det krävs enligt lag. Uppgifterna sparas inte längre än vad som är nödvändigt för att fullgöra detta syfte.  
 
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade, ändrade eller raderade. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till de uppgifter som inte omfattas av lagkrav. Vill du göra det så skicka ett e-postmeddelande till: anna@rightbyme.se med information om de uppgifter du önskar att vi raderar eller ändrar. Glöm inte att bifoga en vidimerad kopia av giltiga ID-handlingar för att styrka din identitet. Utan detta kan vi inte besvara din begäran.

Säkerhet

Right By Me vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder anpassas fortlöpande för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och så långt som möjligt förebygga eventuella hot. 
 
Dessvärre kan ingen dataöverföring via internet eller annat nätverk garantera oinskränkt säkerhet. Vi vidtar rimliga åtgärder att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy.